Ge dig och ditt företag den plattform ni behöver för att förverkliga era mål och visioner

Vi skapar applikationer och tjänster som gör det möjligt för entreprenörer och företagare att förverkliga ideer och visioner. Grunden till det är vår egenutvecklade applikationsplattform med verktyg och tjänster som skapar förutsättning för våra kunder att växa i olika kanaler, -och marknader, varje dag.

 
 
Alla storlekar

Passar små och stora företag

Vi riktar oss till kunder inom bemanning och rekrytering. Allt från små nystartade företag, till företag som omsätter hundratals miljoner kronor. Inbyggt i plattformen har vi olika möjligheter till rättighetshantering, automatisering och konfigureringsmöjligheter för att passa det interna behovet. Vi driftar vår plattform på flera driftcenter för att vara en skalbar plattform och kunna hantera många 1000 tals förfrågningar till våra servrar varje sekund, med svarstider om millisekunder.

Vår vision

Vår vision är att skapa de mest intiutiva produkterna för att du ska ha möjlighet att förverkliga dina företag, tankar och ideer. Det gör vi med hjälp av snygga enkla gränssnitt, utvecklad logik, automatisering, och applikationer som skapar möjligheter för dig till nya affärer och minskad administration.

Alla produkter och tjänster ska ha sömlös integration, och ge dig naturliga sätt att arbeta för att skapa det företag du drömmer om, samtidigt som du ska känna full kontroll över samtliga processer i din verksamhet. Vårt utvecklingsteam arbetar varje dag med produktutveckling, -och med att bygga ut vår infrastruktur för att vara en plattform som möter de mest verksamhetskritiska kraven hos våra kunder.

 
Vår plattform

Vårt distribuerade nätverk av servrar driftas över flera datacenter i skandinavien och europa, -och hanterar 1000 tals anrop varje sekund med svarstider om millisekunder

        1 $.get('/people/all')
        2
        3 
        4 [{ 
        5   "FirstName": "Dave",
        6   "LastName": "Andee",
        7   "...": "..."
        8  }, {
        9   "FirstName": "Mark",
        10   "LastName": "Bamford",
        11   "...": "..."
        13  }, {  
        14   "FirstName": "Frank",
        15   "LastName": "Underwood",
        16   "...": "..."
        17 }]
        
Öppet api

All funktionalitet i Adocka är tillgängligt via API

Utöver att använda färdiga applikationer via vår webbplats, så kan ni enkelt skapa egna webbtjänster, -eller mobila lösningar. För till exempel ehandel, prenumerationsbaserad ehandel, bemanning, rekrytering, marknadsföring, leveranser etc

Kontakta oss
På insidan

Vi gör din vardag enklare varje dag

Cloud Apps. Affärsapplikationer i molnet för att att ditt företag ska kunna växa utan hinder. Tillgängligt som färdiga applikationer, eller via API.

Payment Connect. Koppling till externa fakturasystem och lönesystem för effektiva betalflöden.

Fast & Scalable. Vår infrastruktur är distribuerad för att snabbt hantera massiva dataflöden.

Pay for use. Betala för det ni använder.

Multi Channel. Skapa webb, -eller mobila appar som nyttjar logik i plattformen för dina kunder, kontakter eller konsulter.

Secure. All kommunikation till och från våra servrar dirigeras via HTTPS. Vi övervakar och tar back-up av din data i realtid.

Sammanfattning

Molnbaserade affärsapplikationer med automatiserade flöden som du kan använda via våra webb, -eller via vårt API för att bygga egna affärsapplikationer och tjänster.